Na temelju pismene upute Ministarstva 0brane Republike Hrvatske 08. svibnja 1991. godine započelo je ustrojavanje 104. brigade ZNG Varaždin. Brigada se ustrojavala i popunjavala sa ljudstvom na teritorijalnom principu sa područja općina Varaždin – 1. bojna i pristožerne postrojbe, Ivanec – 2.bojna, Novi Marof i Ludbreg – 3.bojna.

Prvo bojevo gađanje pripadnika brigade izvršeno je 27.06.1991. godine u širem području Grebengrada.
Dana 31.08.1991.godine izvršena je mobilizacija i višednevna vježba protudiverzantske satnije u Zelendvoru. Pripadnici satnije imali su Hrvatska obilježja, što je u to vrijeme imalo izuzetno pozitivno moralno djelovanje na stanovništvo, a poražavajuće na pripadnike JA i njihove istomišljenike.

Prvo borbeno angažiranje dijelova postrojbi brigade bilo je oslobađanje vojarni u gradu Varaždinu, vojnog kompleksa Banjšćina, vojnog objekta na Ivančici, skladišta Nova Ves i ostalih objekata na području Varaždinske regije od snaga JA u vremenu od 13.09. do 22.09.1991. godine. Zapovjednik 104. brigade uz zapovijedanje snagama brigade bio je i zapovjednik obrane grada Varaždina. Snage 104. brigade u suradnji sa snagama MUP-a i Odreda narodne zaštite uspjele su osvojiti sve vojne objekte i osloboditi Varaždinsko područje od snaga JA.

Oslobađanjem vojnih objekata, a posebno skladišnog kompleksa na Banjšćini kao najvećeg u Hrvatskoj brigada se popunila u cijelosti sa naoružanjem, streljivom, motornim vozilima i ostalim MTS, a preostale velike količine upućene su na mnoga ratišta diljem Hrvatske. Procjene su bile da naoružanjem i svom borbenom tehnikom koja je zarobljena na Varaždinskom području borbena moć Hrvatske vojske povećana je 7 puta.

U vremenu od 28.09. do 31.09.1991. godine 3. bojna i MB bitnica 120 mm sudjeluju u oslobađanju vojarne “Vojnović” u Bjelovaru od snaga JA.
Po izvršenju borbene zadaće u Bjelovaru vrši se daljna popuna brigade sa naoružanjem i opremom i izvršavaju zadaće kontrole područja i zračnog prostora.

Dana 05.10.1991. godine postrojba jačine jedne satnije upućena je na Istočno-Slavonsko bojište, gdje je sudjelovala u bojnim djelovanjima na smjeru Vinkovci – Vukovar u području Nuštra do 18.10.1991. godine.

Angažiranje 104. brigade na Pakračko-Lipičkoj bojišnici započelo je 25.10.1991. godine.
Tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca 1991. godine brigada je vršila napadna borbena djelovanja oslobodivši od neprijateljskih snaga šire područje grada Pakraca i Lipika.

Tijekom 1992. godine brigada je vršila obranu dostignutih crta i dodijeljene zoni odgovornosti ne dozvolivši snagama neprijatelja da pomiču crte razdvajanja, a 04.07.1992. godine vraća se u Varaždin.

08.03.1992. godine održana je prva prisega dijela pripadnika brigade.

U vremenu od mjeseca travnja do listopada 1992. godine manjim dijelom snaga brigada sudjeluje u borbenim zadaćama na Južnom bojištu – područje Metkovića. Od mjeseca kolovoza do listopada 1992.godine brigada je izvršavala borbene zadaće u Bosanskoj posavini – Orašje. U studenom 1992.godine brigada se preustrojila u ročno pričuvnu brigadu sa sjedištem u Čakovcu.

Tijekom 1993. i 1994. godine brigada provodi intenzivnu obuku ročnog sastava i obuku postrojbi pričuvnog sastava. Kroz nekoliko naraštaja završnu obuku završilo je više tisuća ročnih vojnika koji su kasnije popunjavali postrojbe HV-a. U prosincu 1993. godine brigada se ponovno preustrojila u pričuvnu sa sjedištem u vojarni I. Drašković u Varaždinu.

U operaciji “Bljesak” – svibanj 1995. godine, brigada je djelovala iz smjera Novske, ovladala crtom na rijeci Savi: s. Mlaka – Jablanac i uspostavila državnu granicu.

104. brigada je bila prva postrojba u operaciji “Bljesak” koja je dostigla državnu granicu i preuzela osiguranje iste. Poučeni iskustvima iz operacije “Bljesak” u narednom periodu zapovjedništvo brigade intenzivno je radilo na logističkom i sigurnosnom osiguranju borbenih djelovanja, a u cilju što cjelovitije spremnosti za predstojeće borbene zadaće.

U operaciji “Oluja” srpanj – kolovoz 1995. godine, brigada borbenu zadaću izvršava u širem području Karlovca. U prvoj fazi izvršava zadaću na smjeru s. Rečica – Vojnić, a u drugoj fazi Duga Resa – Veljun. Po dostignutoj crti vrši osiguranje iste. Po povratku iz Karlovca brigada je dobila zadaću za vršenje pripremnih zapovijedi i izviđanje bojišnice za operaciju “Dunav”.

Tijekom ratnog puta brigade od 1991. do 1995. godine u brigadu je bilo uključeno oko 12 000 pripadnika.
U obrani suvereniteta Republike hrvatske život je dalo 30 pripadnika brigade, a 200 pripadnika je ranjeno.
Za svoj doprinos pobjedi u Domovinskom ratu, brigada je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog.

Znak 104. brigade

Znak 104. brigade nastao je početkom 1993. godine u Čakovcu. Sadržaj i sastavne dijelove znaka odredio je tada vršitelj dužnosti zapovjednika brigade bojnik Vjeran Rožić, a znak je nacrtao ročni vojnik Tomislav Sokač, vojnik u Domu zapovjedništva brigade.

Ideja je bila da se osnovni znak bazira na grbu grada Varaždina, za što je zapovjedništvo brigade tražilo dozvolu za uporabu službenog grba Grada Varaždina te dobilo pismeno odobrenje za korištenje dijelova grba Grada Varaždina. Nadalje tu je i hrvatski pleter, državna zastava kao i ispisan naziv 104. brigada HV Varaždin.

Kako u to vrijeme nije bilo dostupnih grafičkih alata, barem nama, Tomislav je znak nacrtao rukom.

Danas se znak sukladno statutu koristi kao znak Udruge pripadnika 104. brigade ZNG u sredini, a obodno je kružni pleter te ispisani tekst Udruga pripadnika 104. brigade ZNG.